PROMOCJA

dla kredytów hipotecznych

 

*oferta ograniczona czasowo

Promocja cenowa dotyczy wniosków złożonych wraz z wszystkimi wymaganymi przez Bank dokumentami od dnia 1 LIPCA 2022 roku do odwołania promocji. Nie dłużej niż do końca 2022 roku.

W ramach promocji Krakowski Bank Spółdzielczy oferuje poniższe warunki:

Maciej Zapart

Z-ca Dyrektora Oddziału

Krakowski Bank Spółdzielczy
Oddział Niegowa